Stichting SOV

Wij zijnStichting Stop Onbetrouwbare Vastgoedbeheerders

Samen sterk

De laatste tijd zijn er veel verhalen over vastgoedbeheerders die hun financiële verplichtingen niet nakomen en BV’s failliet laten gaan terwijl ze onder een andere naam verder gaan.

Om aan deze praktijken een einde te maken is een gezamenlijke aanpak nodig.

Meld je hier aan

Deelname

Door gedupeerden zich te laten verenigen in de Stichting kan wellicht voor een laag tarief geprocedeerd worden, te weten circa € 250,00 per dossier, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Zodra wij kunnen gaan procederen vragen wij u dit bedrag aan ons over te maken. Om mee te doen in de Stichting vragen wij in eerste instantie een vergoeding voor administratieve kosten van € 40,- per persoon.

Ook u kunt dus participeren tegen een relatief laag bedrag! Om u als gedupeerde aan te melden verzoeken wij u om uw vordering met bewijslast per email toe te sturen en € 40,- naar ons over te maken.

De documentatie (zo volledig mogelijk) kan worden gemaild naar info@stichtingsov.nl. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Wij bieden ook de mogelijkheid de vordering te laten beoordelen voor een bedrag van € 150,-. Zodra wij uw betalingen hebben ontvangen, zal uw dossier worden beoordeeld.

Uw dossier wordt beoordeeld op de juridische (ver)haalbaarheid. Als uw dossier volgens onze analyse juridische kans van slagen tot verhaal heeft, nemen wij het dossier in behandeling. De Stichting zal pogen de vordering minnelijk te regelen. Mocht dit niet binnen veertien dagen lukken, zal uw dossier worden toegevoegd aan het gezamenlijke dossier tegen de vastgoedbeheerder en zal de Stichting namens meerdere gedupeerden de belangen behartigen. Graag wijzen wij u erop dat uw vordering altijd ook als individuele vordering kan worden gezien.

Ons doel

De Stichting heeft als doel het innen van de gezamenlijke vordering, waar mogelijk, alsmede het stoppen van de praktijken van deze vastgoedbeheerder. Hieronder vallen ook het aanspreken van de bestuurders van BV’s op de bestuursaansprakelijkheid. Wij zullen u tevens periodiek van de voortgang van de dossiers op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting